Vad är Sopact?

Sopact är en innovationsfrämjande verksamhet vid Lunds Universitet som katalyserar idéer som tar tillvara på samhällets potential.

Pågående projekt

En behovsdriven lärprocess

Följ oss i vårt arbete med att möjliggöra nya former av samarbeten, partnerskap och affärer mellan offentliga aktörer och sociala innovatörer.

Läs mer

Ett hållbart skåne

Hur får vi ett starkt system som främjar innovation och företagande som drivs utifrån nuvarande och framtida generationers behov?

Läs mer
Vår vision

Vi katalyserar idéer som tar tillvara på samhällets potential.

Läs mer om hur vi på Sopact arbetar utifrån samskapande processer som testar, identifierar och skapar lösningar på komplexa samhällsutmaningar.

Läs mer om hur vi på Sopact arbetar utifrån samskapande processer som testar, identifierar och skapar lösningar på komplexa samhällsutmaningar.

Om Sopact

"Vi står inför komplexa utmaningar och behöver sociala innovatörer som använder nya infallsvinklar och angreppssätt."

— Pernilla Kvist, utvecklare Socialförvaltningen Helsingborg Stad

Bloggar, artiklar och publikationer

Sopact Impact Day 2018

Den 11 december bjöd Sopact in till en förmiddag kring kreativitet, innovation och transformation.

Visa alla