Vad är Sopact?

Sopact är en innovationsfrämjande verksamhet vid Lunds Universitet som katalyserar idéer som tar tillvara på samhällets potential.

Pågående projekt

En behovsdriven lärprocess

Projektet är en gemensam läroprocess kring fyra testmiljöer som upprättas utifrån identifierade samhällsutmaningar hos fyra behovsägare i Helsingborgs stad. Dessa testmiljöer utgår från reella behov och potentiella kunder, till vilka sociala innovatörer nu söks.

Läs mer

Ett hållbart skåne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sit amet justo eu sapien luctus auctor eget lobortis turpis. Mauris congue erat ut risus interdum, ut ullamcorper sapien bibendum.

Läs mer

"Vi står inför komplexa utmaningar och behöver sociala innovatörer som använder nya infallsvinklar och angreppssätt."

— Pernilla Kvist, utvecklare Socialförvaltningen Helsingborg Stad

Senaste artiklar

Visa alla

Sopacts behovsdrivna lärprocess

”SoPacts lärprocess kring behovsdrivet stöd till sociala innovatörer” är ett projekt där metoder och processer som främjar socialt företagande och som stärker det sociala innovationsstödet ska utvecklas och testas.
Projektet är en gemensam lärprocess kring fyra testmiljöer som upprättas utifrån identifierade samhällsutmaningar hos fyra förvaltningar i Helsingborgs stad.

Read More


0 Comments4 Minutes

Anmälan och kriterier

Vad som gäller för dig som social innovatör. För att deltaga i rekryteringslabbet behöver du göra en intresseanmälan senast den 15 maj.

Read More


0 Comments7 Minutes

Vårt rekryteringslabb

Två kreativa dagar på Pixlapiren.
Under två dagar den 21-22 maj genomför vi ett rekryteringslabb på Pixlapiren i Helsingborg, med syfte att träffa sociala innovatörer.

Read More


0 Comments3 Minutes

Fyra identifierade samhällsutmaningar

De fyra förvaltningarnas behov. I processen kommer du som social innovatör arbeta med en av Helsingborgs stads förvaltningar och med en av fyra identifierade samhällsutmaningar.

Read More


0 Comments14 Minutes