Om rekryteringslabbet.


Vi vill träffa dig som är entreprenör, intraprenör, forskare eller student för att matcha din samhällsförbättrande idé med en av fyra identifierade samhällsutmaningar i Helsingborgs stad.

Läs mer

Den inkluderande staden.


Narrativet som utgör plattformen för de fyra identifierade samhällsutmaninagarna som existerar på lokal, regionala och nationell nivå.

Läs mer

En behovsdriven lärprocess.


”Sopacts lärprocess kring behovsdrivet stöd till sociala innovatörer” är ett projekt där metoder och processer som främjar socialt företagande och som stärker det sociala innovationsstödet ska utvecklas och testas.

Läs mer

Kriterier.


Vad är det som gäller för dig som social innovatör.

Anmäl dig nu