Välkommen den 2 oktober till en eftermiddag med samtal, utbyte och konkreta tips kring finansiering av sociala företag!

I mars presenterade regeringen sin strategi för socialt företagande med syfte att främja på social innovation. Sociala innovationer handlar om att möta samhällsutmaningar med nya idéer och lösningar som höjer kvaliteten på och förbättrar samhällets tjänster till medborgarna. Det kan handla om samhällsfrågor som integration, utbildning, miljö och jämställdhet. Det finns flera olika aktörer som med kunskap och finansiering stöttar uppstart och utveckling av sociala företag. SoPact som är en accelerator för sociala entreprenörer och ett samverkansinitiativ mellan Helsingborgs stad, Lunds universitet och Tillväxtverket är en sådan aktör.

För att lära sig mer om regeringens strategi för socialt företagande och kring vilken finansiering det går att få vid uppstart och vidareutveckling av sociala företag har vi på SoPact bjudit in en rad aktörer som på olika vis jobbar med finansiering. Denna eftermiddag vänder sig till dig som vill veta mer om finansiering av socialt företagande.

Vi bjuder in till dialog, erfarenhetsutbyte och konkreta tips från innovationsmyndigheten Vinnova, Tillväxtverket, Svenska Postkodstiftelsen, Sten K Johnsons stiftelse och Visionsfonden.

 

PROGRAM

13.00 — Introduktion till Vinnova och regeringens strategi för socialt företagande med Sara Hugosson, Vinnova

13.15 — TIllväxtverkets stöd till socialt företagande med Rebecka Hinn, Tillväxtverket

13.30 — Så främjar Svenska Postkodstiftelsen socialt entreprenörskap med Marie Dahllöf, Svenska Postkodstiftelsen

13.45 — Innovation och socialt entreprenörskap i Skåne! Med Suzanne Norrby, Sten K Johnsons stiftelse

14.00 — Så kan du testa din idé i Helsingborg med Alexandra Hvalgren, Visionsfonden

14.15 — Paus

14.30 — Samtal, dialog och erfarenhetsutbyte

15.00 -17.00 — Mingel och fortsatt dialog

OBS! Begränsat antal platser, anmälan sker här!

Varmt välkommen önskar teamet på på Sopact!