Två kreativa dagar på Pixlapiren.

Under två dagar den 21-22 maj genomför vi ett rekryteringslabb på Pixlapiren i Helsingborg, med syfte att träffa sociala innovatörer. Några av er kanske är entreprenörer, andra är intraprenörer, forskare eller studenter. Ni kanske är verksamma i Skåne eller någon annan stans i Sverige men vi hoppas på att träffa er som vill vara med och skapa verklig förändring.

De av er som blir utvalda ges en möjlighet att tillsammans med affärsutvecklare på Sopact arbeta med fyra identifierade samhällsutmaningar under en period som sträcker sig från augusti 2019 fram till december 2020.

På rekryteringslabbet får ni sociala innovatörer möjligheten att träffa alla involverade parter, de fyra förvaltningarna, projektets kunskapspartners, invånare, organisationer som arbetar med frågorna och vi på Sopact. Och vi får en möjlighet att träffa er.

Efter rekryteringslabbet får ni sociala innovatörer som deltagit chansen att anmäla ert fortsatta intresse i att iterativt arbeta med fyra identifierade behov i testmiljöer och nära respektive förvaltning.

Urvalet av sociala innovatörer sker under perioden 23/5-14/6 och arbetet påbörjas med gemensamma introduktionsdagar den 20-22/8.

Tänk på att anmälan krävs. Anmälan gör du här. Vi kontaktar löpande alla som anmält intresse.

"De processer och metoder som kommer växa fram under lärprcessen är inte bara intressant för forskning utan även för offentlig verksamhet och även privat sektor"

– Marcus Knutagård, biträdande prefekt och forskare Socialhögskolan