Vad som gäller för dig som social innovatör.

För att deltaga i rekryteringslabbet behöver du göra en intresseanmälan senast den 15 maj.

Idén/verksamheten ska ha potential att skapa systemförändring genom att den:

 • skapar positiva samhällseffekter, sprids och gagnar många.
 • ändrar sättet att tänka hos människor, organisationer, samhällen för att på så vis råda bukt på gemensamma sociala problem.
 • inkluderar användare såväl som kunder och andra mottagare i att definiera behovet och verifiera möjliga lösningar.
 • drivs i samarbete mellan relevanta behovsägare/relevanta partners för finansiell såväl som social hållbarhet och generaliserbarhet.
 • har långsiktiga perspektiv och en varaktighet som sträcker sig längre än till ett projekt.

Ansökande ska:

 • vara firmatecknare och eller ha firmatecknares underskrift att få företräda organisationen, godkännande av handledare eller chef under deltagandet i SoPact.
 • kunna fortlöpande delta i utvalda testmiljöer.
 • kunna fortlöpande och transparent dokumentera sin process.
 • arbeta transparent, iterativ och i samverkan med andra social innovatörer, affärsutvecklare på Sopact, behovsägare och kunskapspartners inom Helsingborgs stad.

Urval:

 • genomförs tillsammans med behovsägarna baserat på kriterierna ovan i kombination med en tro på människorna bakom idén.
 • lösningar på de behov som Helsingborgs stads behovsägare, förvaltningar, vill ha hjälp med att tillgodose.
 • eftersträvar jämn fördelning och spridning vad gäller de sju diskrimineringsgrunderna.

"Det är komplexa utmaningar och vi behöver sociala innovatörer som använder nya infallsvinklar och angreppssätt."

— Pernilla Kvist, utvecklare Socialförvaltningen

Ansök här.

Ansökningstiden till rekryteringslabbet är nu stängd.

Mer info finner ni löpande på www.sopact.org

"Som affärsutvecklare ser jag en unik möjlighet för sociala innovatörer att i en iterativ process och i testmiljöer få arbeta med fyra tydligt identifierade och reella samhällsutmaningar."

— Joakim Grina, affärsutvecklare Sopact

Partners och samarbeten

Samarbetspartners

 • Vinnova
 • Lunds universitet
 • Helsingborgs stad
 • Region Skåne

Kunskapspartners:

 • Öresundskraft
 • HBG Works
 • Inköpsenheten Helsingborgs stad
 • PART
 • Nyföretagarcentrum

Förvaltningar i Helsingborgs stad:

 • Arbetsmarknadsförvaltningen
 • Skol- och fritidsförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Vård- och omsorgsförvaltningen