Sopacts behovsdrivna lärprocess.

”SoPacts lärprocess kring behovsdrivet stöd till sociala innovatörer” är ett projekt där metoder och processer som främjar socialt företagande och som stärker det sociala innovationsstödet ska utvecklas och testas.

Projektet är en gemensam lärprocess kring fyra testmiljöer som upprättas utifrån identifierade samhällsutmaningar hos fyra förvaltningar i Helsingborgs stad.

Testmiljöerna utgår från verkliga behov och till projektet ska vi matcha sociala innovatörer, dvs intraprenörer, forskare och studenter för att de ska få en möjlighet att iterera sina samhällsförbättrande idéer.

Målet med projektet är att utveckla processer, metoder och strategier som är skalbar och som kan appliceras och förhoppningsvis implementeras lokalt, regionalt och nationellt.

Resultat och lärdomar från läroprocessen kommer spridas genom fysiska mötesplatser och digitala kanaler för att bidra till ett stärkt innovationssystem samt till att fler sociala innovationer kommer till användning i samhället.

Projektet finansieras genom Vinnova,
Lunds Universitet och Helsingborgs stad.

"Min förhoppning är att det vi tillsammans kommer åstadkomma i lärprocessen blir någonting som inte bara kommer gagna invånare i Helsingborg utan på sikt i hela Sverige."

— Jan Abrahamsson, projektledare lärprocessen och verksamhetsledare Sopact

Den inkluderande staden.

Vi samlar de fyra identifierade samhällsutmaningarna under narrativet
– Den inkluderande staden.

Vi gör det för att vi i processen ser ett behov av en gemensam grund att utgå från, då de fyra identifierade behoven är kopplade till fyra olika förvaltningar inom staden.

Narrativet Den inkluderade staden speglar de identifierade samhällsutmaningarna som är förankrade i Helsingborgs stads strategidokument Livskvalitetsprogrammet, Vision 2035 och stadsmässan H22.

Läs mer om de fyra samhällsutmaningarna här.