Vad är Sopact?

Sopact är en innovationsfrämjande verksamhet vid Lunds Universitet som katalyserar idéer som tar tillvara på samhällets potential.

Om Sopact

På Sopact arbetar vi utifrån samskapande processer som tesar, identifierar och skapar lösningar på komplexa samhällsutmaningar

Under 2016 – 2019 drev Sopact ett acceleratorprogram som totalt stöttade 42 sociala entreprenörer som adresserade samhällsutmaningar i Sverige och i världen.

Just nu driver vi två stora projekt om sociala innovationer:

Sopacts lärprocess kring behovsdrivet stöd till sociala innovatörer, tillsammans med Helsingborgs stad, Lunds Universitet, Campus helsingborg, ett antal kunskapspartners samt Vinnova.

Ett hållbart skåne genom socialt företagande, tillsammans med Region Skåne, Companion Skåne, Nätverket-idéburen sektor Skåne och Tillväxtverket.

Båda projekten påbörjades under våren 2019 och pågår till kvartal fyra 2020. Sopact finansieras genom stöd av Vinnova, Tillväxtverket, Lunds Universitet, Socialhögskolan på Campus Helsingborg och Helsingborgs stad.

Acceleratorprogram (avslutat) 100%
Behovsdriven lärprocess (pågående) 25%
Ett hållbart skåne (pågående) 15%
Möt teamet

Styrgrupp

Behovsägargrupp

Kunskapspartners