Vad är Sopact?

Sopact är en innovationsfrämjande verksamhet vid Lunds Universitet som katalyserar idéer som tar tillvara på samhällets potential.

Om Sopact

Sopact är en innovationsfrämjande verksamhet vid Lunds universitet, Socialhögskolan. Vi utgår från regeringens strategi för sociala företag där målet är att skapa bättre förutsättningar för sociala innovationer att utvecklas och komma till användning i samhället.

Vi ser oss som en katalysator för idéer som tar tillvara på samhällets potential. Och som metod för att lyckas arbetar vi i samskapande processer som identifierar, utvecklar och testar lösningar på komplexa samhällsutmaningar.

Acceleratorprogram (avslutat) 100%
Behovsdriven lärprocess (pågående) 25%
Ett hållbart skåne (pågående) 15%

Om Sopact

Sopacts har drivits som ett samverkansinitiativ mellan Socialhögskolan, Lunds universitet och Helsingborgs stad med finansiering från europeiska regionalfonden. Det övergripande målet med Sopact har varit att stå som grund för en inkluderande och hållbar tillväxt i Skåne, samt implementera ett acceleratorprogram som ger stöd åt sociala företag som försöker lösa sociala, miljömässiga och kulturella utmaningar. Totalt har sex acceleratorprogram genomförts i Lund och Helsingborg.

Lärdomar från den iterativa utvecklingsprocessen har resulterat i en fördjupad lärprocess kring behovsdrivet stöd till sociala innovatörer tillsammans med Helsingborgs stad, med finansiering från Vinnova inom ramen för regeringen strategi för socialt företagande.

Läs mer om Sopacts arbetsmedtodik nedan.

Acceleratorprogram (avslutat) 100%
Behovsdriven lärprocess (pågående) 25%
Ett hållbart skåne (pågående) 15%
Sopacts arbetsmodell

Identifiera

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque facilisis malesuada lectus, in sollicitudin lacus suscipit ac.

Samskapa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque facilisis malesuada lectus, in sollicitudin lacus suscipit ac.

Testa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque facilisis malesuada lectus, in sollicitudin lacus suscipit ac.

Våra projekt

Med lärdommarna från acceleratorprogrammet driver Sopact nu två stora projekt kring sociala innovationer. Båda projekten påbörjades under våren 2019 och pågår till årsskiftet 2020-21.

Sopact finansieras genom stöd av Vinnova, Tillväxtverket, Lunds Universitet, Socialhögskolan på Campus Helsingborg, Region Skåne och Helsingborgs stad.

En behovsdriven lärprocess

Följ oss i vårt arbete med att möjliggöra nya former av samarbeten, partnerskap och affärer mellan offentliga aktörer och sociala innovatörer.

Läs mer

Ett hållbart skåne

Hur får vi ett starkt system som främjar innovation och företagande som drivs utifrån nuvarande och framtida generationers behov?

Läs mer
Avslutade projekt

Acceleratorprogrammet

Under åren 2016-2019 drev Sopact ett acceleratorprogram med intagning av totalt 42 stycken sociala entreprenörer.

Läs mer
Möt teamet
Styrgrupp
Behovsägargrupp
Kunskapspartners