Sopact Toolbox

Metoder, processer, strategier, insikter, modeller och övningar.

Sopact Toolbox

Hela Sopact är i stor sett en lärprocess och en lärprocess som vi vill dela med oss av.

Vår ambition är att förpacka det vi kommer lära oss genom de verktyg vi redan kan och förfogar över,
de verktyg vi upptäcker, tolkar och lär oss använda under processen, de insikter och nya perspektiv vi får i workshops, genom samverkan, partners och processer med våra sociala innovatörer.

Allt eftersom kommer vi fylla vår Toolbox med metoder, processer, strategier, insikter, modeller och övningar som till slut blir ett bibliotek som alla kan ta del av. För att lyckas tar vi gärna hjälp av dig som redan nu vill dela med dig av verktyg som kan hjälpa fler av oss att bidra till positiva samhällseffekter.

Skicka ett mail till jan.abrahamsson@soch.lu.se , Verksamhetsledare på Sopact

Sopact Toolbox

Hela Sopact är i stor sett en lärprocess och en lärprocess som vi vill dela med oss av.

Vår ambition är att förpacka det vi kommer lära oss genom de verktyg vi redan kan och förfogar över,
de verktyg vi upptäcker, tolkar och lär oss använda under processen, de insikter och nya perspektiv vi får i workshops, genom samverkan, partners och processer med våra sociala innovatörer.

Allt eftersom kommer vi fylla vår Toolbox med metoder, processer, strategier, insikter, modeller och övningar som till slut blir ett bibliotek som alla kan ta del av. För att lyckas tar vi gärna hjälp av dig som redan nu vill dela med dig av verktyg som kan hjälpa fler av oss att bidra till positiva samhällseffekter.

Skicka ett mail till jan.abrahamsson@soch.lu.se , Verksamhetsledare på Sopact

Organisation

Methodkit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque facilisis malesuada lectus, in sollicitudin lacus suscipit ac.

Ladda ner

Toolbox 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque facilisis malesuada lectus, in sollicitudin lacus suscipit ac.

Ladda ner

Toolbox 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque facilisis malesuada lectus, in sollicitudin lacus suscipit ac.

Ladda ner
Innovation

Toolbox 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque facilisis malesuada lectus, in sollicitudin lacus suscipit ac.

Ladda ner

Toolbox 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque facilisis malesuada lectus, in sollicitudin lacus suscipit ac.

Ladda ner

Toolbox 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque facilisis malesuada lectus, in sollicitudin lacus suscipit ac.

Ladda ner
Action

Toolbox 7

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque facilisis malesuada lectus, in sollicitudin lacus suscipit ac.

Ladda ner

Toolbox 8

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque facilisis malesuada lectus, in sollicitudin lacus suscipit ac.

Ladda ner